Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: Para que la contaminaciòn no dañe a los seres vivos .

Elena Goiria Gesteira (OVIEDO - España)