Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: Podríamos reutilizar las aguas residuales para hacer compost, para hacer cemento, para hacer papel reciclado.

ANTONIO DELGADO CALVETE - 3ºº A (ARNEDO - España)