Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: per regar els coches ,els camps,les plantes

Antonio Silva Moreno (CASTELLÓ D´EMPURIES- - España)