Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: para regar y utilizarla como energía eléctrica.

Uriel Bermudez González (OVIEDO - España)