Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: Se pueden utilizar para: -Hacer ladrillos -Hacer fertilizante -Para riego de árboles Etc...

Ignacio Solana Eguizabal (ARNEDO - España)