Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: PARA DAR AGUA A LOS NIÑOS QUE LO NECESITAN.

Guillermo Vega García (OVIEDO - España)